ศูนย์กลางชุมชนเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้ได้รับ การออกแบบเชิงอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม

แพลตฟอร์มที่นำความภาคภูมิใจในคุณค่ามรดกชุมชนมาสร้างเศรษฐกิจแบ่งบันด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่ที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาและพัฒนา

เกี่ยวกับเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงินและการระดมทุนกับเรา
การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม
เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน
คู่มือผู้สนับสนุนคู่มือผู้สร้างโปรเจค
เรารวบรวมโครงการที่มีการพัฒนาศักยภาพมาร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากหลากหลายแห่ง หลากหลายวิธี ทั้งความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ทั้งจากการรับบริจาค การรับแลกเปลี่ยนของตอบแทน และจากการสร้างเศรษฐกิจแบ่งปัน

พร้อมกลไกการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการเงินและการออกแบบ เพื่อทำให้เกิดตัวชี้วัดในการออกแบบและการจัดการที่ยั่งยืน

โดยการร่วมมือจากหลายฝ่ายนี้ เป็นไปเพือให้พื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา ได้รับการออกแบบและประเมินผลการดำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด ทั้งในด้านการออกแบบ การใช้งาน ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงความมั่นคงทางด้านรายได้จากธุรกิจ ที่จะหล่อเลี้ยงให้คนในพื้นที่สามารถอยู่ในที่ของตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

โปรเจคภาครัฐ

ร่วมสนับสนุนการดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ร่วมดำเนินการโดย บริษัท บิวดอน จำกัด

ช่องทางติดต่อเรา

  • เลขที่ 1 ซ.บางพรม 30 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170