ศูนย์กลางชุมชนเศรษฐกิจแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้ได้รับการออกแบบเชิงอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม

แพลตฟอร์มที่นำความภาคภูมิใจในคุณค่ามรดกชุมชนมาสร้างเศรษฐกิจแบ่งปันด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่ที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาและพัฒนา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Play Video

เรารวบรวมโครงการที่มีการพัฒนาศักยภาพมาร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากหลากหลายแห่ง หลากหลายวิธี ทั้งความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ทั้งจากการรับบริจาค การรับแลกเปลี่ยนของตอบแทน และจากการสร้างเศรษฐกิจแบ่งปัน

พร้อมกลไกการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการเงินและการออกแบบ เพื่อทำให้เกิดตัวชี้วัดในการออกแบบและการจัดการที่ยั่งยืน

โดยการร่วมมือจากหลายฝ่ายนี้ เป็นไปเพือให้พื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา ได้รับการออกแบบและประเมินผลการดำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด ทั้งในด้านการออกแบบ การใช้งาน ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงความมั่นคงทางด้านรายได้จากธุรกิจ ที่จะหล่อเลี้ยงให้คนในพื้นที่สามารถอยู่ในที่ของตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Heritage : มรดก

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล

Intangible Heritage : มรดกจับต้องไม่ได้

Tangible Heritage : มรดกจับต้องได้

Heritage AREA : Ecological Economy vs Social Inclusive Design

Highlight Heritage AREA

โครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

จังหวัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Project & Local Heroes

Project & Local Heroes คืออะไร?

คลิกที่นี่เพื่อพบกับโปรเจคและบุคคลต้นแบบ

เครื่องมือสืบสานมรดก

อัพเดทข่าวสารล่าสุด

รวมข่าวสารของทีมงาน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่าย
เพื่อการสร้างสรรค์พื้นที่ให้ได้รับการออกแบบเชิงอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กับเรา

การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน