โครงการปรับปรุงบ้านชัยกุลเป็นพิพิธภัณฑ์ย่านเก่าขลุง
จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบสถาปัตยกรรมครึ่งปูนครึ่งไม้ ปัจจุบันอาคารมีสภาพทรุดโทรมทำให้ลูกหลานในตระกูลมีแนวคิดในการ

22

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล

การดำเนินงานเสร็จสิ้นไปแล้ว
สำเร็จ 8%
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กับเรา

การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน