โครงการศูนย์เรียนรู้อักษรธรรมล้านนา
(ตั๋วเมือง) จังหวัดน่าน

ภายใต้การสนับสนุนจาก พี่บุญโชติกับผู้สนับสนุนสาธารณะ


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


ตัวอย่างบทสัมภาษณ์

พี่บุญโชติครับ ตามที่ได้ติดต่อพี่ผ่านทางโทรศัพท์และทางไลน์ ทางแพลทฟอร์มมรดก ได้พิจารณาแล้วจะเสนอโครงการของพี่บุญโชติกับผู้สนับสนุนสาธารณะ แต่มีเรื่องที่พี่บุญโชติต้องดำเนินการก่อน โดยชี้แจงดังนี้

คำถาม : กำหนดกิจกรรมประจำ รายวันและรายสัปดาห์ สำหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
พี่บุญโชติ: กิจกรรมประจำ คือการเรียนรู้อักษรตั๋วเมืองการฝึกอ่านออกเสียงเรียนรู้ลักษณะตัวอักษรการผสมคำการวางตัวอักษร การเขียนเป็นประโยค แต่สำหรับนักท่องเที่ยวพี่มีเวลาน้อยก็ให้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาเขียนชื่อของตัวเองชื่อเป็นตั๋วเมืองลงบนย่ามเสื้อหรือวัสดุอื่นๆ

คำถาม: สถานที่นี้ มีประโยชน์ต่อชุมชนและวัดใกล้เคียงอย่างไร เช่นมีการอนุรักษ์หรือซ่อมคัมภีร์ใบลาน (ตามขั้นตอนการอนุรักษ์หรือไม่)
พี่บุญโชติ: การทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดและคัดแยกคัมภีร์ใบลาน ให้แต่ละวัดทั้งใกล้และไกลพี่ต้องการจะจัดคัมภีร์ใบลานเป็นหมวดหมู่ คัมภีร์ใบลานจะมีทั้งหมด 21 หมวด หากใบลานชำรุดหรือเชือกร้อยขาดก็จะทำการซ่อมก่อนและจะเลือกคัมภีร์ใบลานนี่เป็นเรื่องเดียวกัน จะรวมกันเป็น 1 มัดใช้ผ้าห่อเขียนชื่อติดบน ว่าเป็นเรื่องอะไร พ.ศ.ที่จาร อายุกี่ปี บันทึกลงในสมุดด้วยเพื่อง่ายต่อการค้นหา

ถาม: มีการจัดการต้นทุนและรายได้อย่างไร ที่เชื่อมโยงกับนิเวศน์ท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียง
พี่บุญโชติ: บัญชีรายรับรายจ่ายไว้ รายรับก็เช่นค่ารายหัวทำกิจกรรมการเขียนชื่อเป็นตั๋วเมืองลงบนย่าม เสื้อและวัสดุอื่นๆของที่ระลึก ผู้ที่อยากเรียนรู้ก็แล้วแต่จะจ่ายให้ตามจิตศรัทธาในแต่ละครั้งที่มาเรียน เป็นค่าครูบาอาจารย์

คำถาม: พื้นที่อาคารมีการแบ่งสัดส่วนกิจกรรมการเรียน และอนุรักษ์ตัวเมือง กับกิจกรรมอื่น (ขนมพื้นบ้าน) อย่างไร ระหว่างการเรียนสอน และอนุรักษ์ตั๋วเมือง เช่น ใบลาน กระดาษ ที่เป็นกิจกรรมสะอาด แห้งและเป็นสัดส่วน แต่กิจกรรมขนมพื้นบ้าน เป็นอาหารที่มีลักษณะเปียก มีกลิ่น และพาหะหนูและแมลง จึงจำเป็นต้องแยกออกจากกันครับ
พี่บุญโชติ: เราจะทำกิจกรรมการเรียนรู้และการเขียนตั๋วเมืองงานศิลปะต่างๆไว้ในห้องเรียนที่จัดไว้ แต่ถ้าเป็นกิจกรรมการทำขนมพื้นเมืองก็จะแยกไว้นอกห้องด้านนอกจะไม่ใช้รวมกัน

การดำเนินการโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 8%

ดำเนินการเสร็จสิ้น

การเสนอโครงการ

การกำหนดโปรแกรมโดยกระบวนการสาธารณะ

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของการบูรณะปรับปรุงอาคาร

การสรุปฉันทมติร่วมกับประชาคม

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การสร้างกลไกในการร่วมบริหารจัดการ


กระบวนการสาธารณะHeritage Design Process
ตัวเลือกการร่วมสนับสนุน

โครงการนี้ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของ BUILDONFUND
เพื่อให้ได้ตัวเลือกการร่วมระดมทุนที่เหมาะสม ดังนี้

บริจาค

ของตอบแทน

ของตอบแทน

ของตอบแทน

200 บาท
200 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

300 บาท
300 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

ตัวขนมเต็มวันฟรี 1 ท่าน

500 บาท
500 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

ตัวขนมเต็มวันฟรี 2 ท่าน

1500 บาท
1500 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

ตัวขนมเต็มวันฟรี 2 ท่าน
เซรามิกขนมแปลกที่ระลึก


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *