โครงการอนุรักษ์อาหารและขนมไทยท้องถิ่น
สันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

การอนุรักษ์การทำขนมอาหารและขนมไทยให้เป็นอาหารท้องถิ่นของชุมชนสันป่ายางหลวง


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


ปัจจุบันทางกลุ่มผู้จัดทำของเรา อยากจะพัฒนาสถานที่จัดทำให้ถูกสุขลักษณะ และสุขาภิบาลในการทำอาหาร แต่ก็ขาดทุนทรัพย์งบประมาณ มาจัดทำผลิตขนมจีนให้เป็นอาหารท้องถิ่น ของชุมชนสันป่ายางหลวง เพื่อบริการให้กับทุกๆคนได้บริโภค ขนมจีนที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ก็อยากจะปรับปรุงสถานที่ และวิธีการทำให้ถูกสุขลักษณะ


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


จากการทำขนมไทยของเรา ก็จัดทำขนมสอดไส้ ขนมชั้น ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ขนมถั่วแปบ ขนมตะโก้ ขนมถ้วยฟักทอง ขนมถ้วยกล้วย และขนมไทยอื่นๆตามที่ผู้บริโภคต้องการ ขนมของเรามีรสชาติหวานมัน อร่อย


จึงทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะ ก็มีความจำเป็นต้องจ้างคนมาช่วยทำแต่รายได้ก็ไม่คุ้มกับรายจ่าย จึงหยุดจ้างทำเป็นระบบครอบครัว มาช่วยทำเป็นระบบครอบครัวแต่ก็พออยู่ได้ แต่ก็ไม่พัฒนา เพราะยังขาดเงินงบประมาณในการจัดทำ เพื่อทำให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหารปัจจุบันบางครั้งขาดเงินทุนในการจัดทำต้องไปกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านและจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มาเป็นทุนในการจัดทำให้อยู่รอดในการเลี้ยงชีวิตของครอบครัวประกอบกับประธานชุมชนมาปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์ขนมไทย จากคณะกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย จากการทำอาหารประจำท้องถิ่น จะมาช่วยเหลือในด้านงบประมาณ และจัดทำขนมไทยให้สืบต่อไป

การดำเนินการโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 8%

ดำเนินการเสร็จสิ้น

การเสนอโครงการ

การกำหนดโปรแกรมโดยกระบวนการสาธารณะ

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของการบูรณะปรับปรุงอาคาร

การสรุปฉันทมติร่วมกับประชาคม

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การสร้างกลไกในการร่วมบริหารจัดการ


กระบวนการสาธารณะHeritage Design Process
ตัวเลือกการร่วมสนับสนุน

โครงการนี้ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของ BUILDONFUND
เพื่อให้ได้ตัวเลือกการร่วมระดมทุนที่เหมาะสม ดังนี้

บริจาค

ของตอบแทน

ของตอบแทน

ของตอบแทน

200 บาท
200 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

300 บาท
300 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

ตัวขนมเต็มวันฟรี 1 ท่าน

500 บาท
500 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

ตัวขนมเต็มวันฟรี 2 ท่าน

1500 บาท
1500 บาท

ร่วมระดมทุนตามจำนวนที่คุณต้องการ สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อยอดบริจาคขั้นต่ำ 200 บาท

ตัวขนมเต็มวันฟรี 2 ท่าน
เซรามิกขนมแปลกที่ระลึก


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *