โครงการอนาคตศาลากลางลำพูน
หมู่เฮากำหนด จังหวัดลำพูน

แพลตฟอร์มมรดก สร้างบทสนทนาการอนุรักษ์ที่ได้ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมในพื้นที่


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


การดำเนินการโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว __%

ดำเนินการเสร็จสิ้น

การเสนอโครงการ

การกำหนดโปรแกรมโดยกระบวนการสาธารณะ

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของการบูรณะปรับปรุงอาคาร

การสรุปฉันทมติร่วมกับประชาคม

กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ

การสร้างกลไกในการร่วมบริหารจัดการ

โครงการ/บุคคลต้นแบบ


กระบวนการสาธารณะHeritage Design Process
กระบวนการสาธารณะ
Heritage Design Process

ร่วมลงความเห็นเพื่อสร้างสรค์ และผลักดันให้กลายเป็นโปรเจคที่ดีสำหรับทุกๆคน

รวบรวมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเก่าศรีมโหสถ
กระบานการนำเสนอรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ 2-3 แนวทาง
การโหวตเพื่อหามติชุมชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *