โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์สมุนไพร
จังหวัด ลำพูน

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์สมุนไพร พื้นที่แสดงนิทรรศการกระบวนการผลิตจริง เพื่อชุมชนในท้องถิ่น


เรื่องราวของโปรเจค

เรื่องราวของโปรเจค

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล


โครงการ/บุคคลต้นแบบ


กระบวนการสาธารณะHeritage Design Process
กระบวนการสาธารณะ
Heritage Design Process

ร่วมลงความเห็นเพื่อสร้างสรค์ และผลักดันให้กลายเป็นโปรเจคที่ดีสำหรับทุกๆคน

รวบรวมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเก่าศรีมโหสถ
กระบานการนำเสนอรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ 2-3 แนวทาง
การโหวตเพื่อหามติชุมชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักสร้างสรรค์
นักการเงิน และการระดมทุนกับเรา

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *