The Best Social Heritage Platform

แพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างสรรค์พื้นที่ให้ได้รับการออกแบบเชิงอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าคู่มือสำหรับผู้สนับสนุนโปรเจคถ้าคุณพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคสร้างสรรค์
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องสนับสนุนผ่าน Moradok Patform

โครงการเศรษฐกิจแบ่งปัน

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล

GIVE
โครงการเศรษฐกิจเพื่อการแบ่งปัน
กดเพื่อดูเพิ่มเติม
INVEST
โครงการเศรษฐกิจเพื่อการระดมทุน
กดเพื่อดูเพิ่มเติม

Heritage : มรดก

ทุกข้อมูล ทุกเรื่องราว ในหลากหลายมุมมอง ที่จะชวนให้คุณหลงใหล

Intangible Heritage : มรดกจับต้องไม่ได้

Tangible Heritage : มรดกจับต้องได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กับเรา

การระดมทุน / ความคิดสร้างสรรค์ / พื้นที่ร่วมกันของสังคม

เรารวบรวมโครงการเชิงอนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากเราจะต้องผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ สามารถใช้สอยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าสาธารณะร่วมกัน